Pakalpojumi

Advokāts

Kontakti

Advokāts

Zvērināta advokāte Antra Isajeva 2008. gadā ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnēs. Juridiskā pieredze kopš 2003. gada policijā, kur iegūta prakse krimināllietās. Advokāta gaitas Antra Isajeva, kā zvērināta advokāta palīgs, uzsāka 2005.gadā zvērinātu advokātu birojā „A. Zoltners un partneri”. 2008.gadā Antra Isajeva nodeva advokāta zvērestu. Profesionālās darbības laikā dažādām juridiskām un fiziskām personām ir sniegti juridiskie pakalpojumi civillietās, krimināllietās, administratīvajās lietās, komerctiesību jomā, darba strīdos. Pakalpojumu sniegšana ietver sevī arī tiesvedības stadiju. Liela pieredze visdažādāko civiltiesiska rakstura līgumu noformēšanā, labošanā un saskaņošanā, kā arī klienta interešu pārstāvība dažādos civiltiesiskos darījumos, mantiskos un nemantiskos strīdos. Ilggadēja sadarbība ar apsardzes uzņēmumiem, kas sevī ietver konsultēšanu un juridisko palīdzību apsardzes un inkasācijas jomā, tai skaitā līgumu sagatavošanā, saskaņošanā, kā arī pretenziju sastādīšanā un izskatīšanā.

Vienojies par konsultāciju!

Tālrunis:+371 26599483
E-pasts:antra.isajeva@gmail.com