Pakalpojumi

Advokāts

Kontakti

Pakalpojumi

Aizstāvība un pārstāvība kriminālprocesā

Ģimenes un mantojuma tiesības

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Darba tiesiskās attiecības

Dažādi civiltiesiski līgumi

Parādu piedziņa un zaudējumu atlīdzība

Strīdi apdrošināšanas jomā

Juridiskā palīdzība apsardzes un inkasācijas komersantiem

Komerctiesības

Administratīvo pārkāpumu lietas un administratīvais process tiesā un iestādē

Vienojies par konsultāciju!

Tālrunis:+371 26599483
E-pasts:antra.isajeva@gmail.com